Toplama Ayırma Tesisi Makine Ve Ekipmanları Mal Alımı

Fen İşleri Müdürlüğü

proje detayları
İhale Kayıt Numarası: 2020/340817
İhale Tarihi Ve Saati: 14.07.2020 14:00
İhale Türü: Mal
İhale Usulü: Pazarlık (MD 21 F)
İhaleyi Alan: HÜSEYİN ŞAHİN KÜÇÜKAVCI