Satılacak araç ve iş makinesi ilanı

Satılacak araç ve iş makinesi ilanı
Satılacak araç ve iş makinesi ilanı

İLAN

FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     1- Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü doldurarak hizmet dışı kalan ve aşağıda

           özellikleri belirtilen araç ve iş makinelerin 2886 sayıl D.İ.K’nun 45.inci

              maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

     2- İhale  25/06/2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 10;00‘da Belediyemiz

          toplantı salonunda yapılacak olup,  araç ve iş makinelerinin satışları

           aşağıda yapılan sıralamasına göre sonuçlandırılacaktır.

            3- İhaleye girebilmek için gerekli belgeler.

a)     Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi.(İkametgah Belgesi)

b)    Vekaleten İhaleye girecekler için vekaletname (noterden onaylı)

c)     Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminat.

d)    İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

e)     İhaleye şahıs olarak katılacakların nüfus cüzdan sureti ve ikametgah

       belgelerini vermeleri zorunludur. 

       5-  İhaleye girmek isteyen isteklilerin istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatinde

            Fındıklı Belediyesi Başkanlık makamında hazır bulunmaları gerekmektedir.

             6-  Bu ihale ile ilgili idari şartname her gün mesai saatleri içinde Fındıklı Belediye Başkanlığı

                   Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve  50.00.TL bedelle satın alınabilir.

                   İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

       Satılacak araç ve iş makinesi listesi;

x        

S.NO

CİNSİ

PLAKA NO

MARKASI

MODELİ

MUHAMMEN

BEDELİ

G.TEMİNAT

1

Binek Otomobili

53 LA 087

Renault

 Europe 1.6

1998

20.000,00 TL

600,00 TL

2

Binek Otomobili

53 FL 147

Opel Astra

NL GB 1.4

2000

18.000.00TL

540,00 TL

3

Otomobil (Çok

Amaçlı)

53 LA 580

Renault Kango

Expres 1,9 DRN

2001

13.000,00 TL

390.00 TL

4

Damperli Kamyon

53 FE 582

BMC Fatih

170-25 FDX

1998

11.000,00 TL

330,00 TL

5

Kamyon

(Kanal Açma)

53 FC 811

BMC Fatih

110.06/FH

1996

42.000,00 TL

1.260,00 TL

6

İş Makinesi

(Beko-Loder)

FB-53-04-

CAT/01

CAT 428 D

2004

71.000,00 TL

2.130,00 TL

  7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamak veya ihalenin herhangi bir aşamasında iptal etmekte serbest olup,

    ihalenin kısmen veya tamamen feshinden dolayı şahıs ve tüzel kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

      Keyfiyet ilan olunur.