İmar Planı Duyurusu

İlçemiz sınırları içerisinde 06.04.2023 tarihli Fındıklı Belediye Meclisi oturumunda karar bağlanarak onaylanan ve aşağıda dökümü yapılan imar planları Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde 06.05.2023 tarihi itibari ile 1 ay(30 gün) süreliğine askıya çıkartılmıştır. 06.05.2023

1-     Tatlısu Mahallesi 423 ada 8, 11 ve 21 nolu parsellerde sanayi alanı amaçlı 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve (06.04.2023 tarihli ve 45 Sayılı BMK)

 

2-     Aksu Mahallesi 196 ada 29 parsel ve çevresinde yer alan daha önce yapılan 18 uygulaması dışında tutulan bölgede yol ve otopark alanlarına ilişkin düzenlemeyi içerir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (06.04.2023 tarihli ve 43 Sayılı BMK)

  • 1_rapor_1000.pdf (1,2 MB)
  • 1_rapor_5000.pdf (1,2 MB)
  • 1-F46A24C.pdf (6,6 MB)
  • 1-F46A24C1C.pdf (13,7 MB)
  • 1-F46A24C2D.pdf (16,3 MB)
  • 2-F46A24A4D_öneri.pdf (22,8 MB)
  • 2-Yol Düzenlemesi açıklama raporu.pdf (239,5 KB)