Plan Değişikliği

İlçemiz Merkez Mahallesi 127 ada 284 parselin konut alanında kalan yaklaşık 490 m2 lik kısmının mezarlık alanı olarak belirlenmesi amaçlı hazırlanan ve Fındıklı Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarihli ve 102 sayılı kararı ile onaylanan UİP: 53258215 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Fındıklı Belediyesi panosunda ve internet sitesinde 19.10.2022 tarihi itibari ile 1 ay(30 gün) süreliğine askıya çıkartılmıştır.

  • Mezarlık Planı Açıklama Raporu (222,1 KB)
  • F46A23C2A (16,7 MB)
  • F46A23C2B (15,6 MB)