İmar Planı Değişikliği Duyurusu

İlçemiz Yenimahalle Mahallesi 638 ada 11 parselin konut alanında kalan yaklaşık 300 m2 lik kısmının park alanı olarak belirlenmesi amaçlı hazırlanan ve Fındıklı Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarihli ve 57 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde 27.05.2022 tarihi itibari ile 1 ay(30 gün) süreliğine askıya çıkartılmıştır.
  • 638 ADA 11 PARSEL PLAN (1).pdf (14,2 MB)
  • 638 ADA 11 PARSEL Plan Açıklama Raporu (1).pdf (1,3 MB)