Fındıklı Belediyesi Araç Satış İlanı

Fındıklı Belediyesi Araç Satış İlanı

İ L A N

 

FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü doldurarak hizmet dışı kalan ve aşağıda belertilen araç ve iş makinelerin 2886 sayıl D.İ.K’nun 45.inci maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

2- İhale  01/02/2017 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat:14.00’de Belediyemiz Başkanlık makamında yapılacak olup,  araçların aşağıda yapılan sıralamasına göre ihale işlemi sonuçlandırılacaktır.

       

      3- İhaleye girebilmek için gerekli belgeler.

a)      Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi.(İkametgâh Belgesi)

b)     Vekâleten İhaleye girecekler için vekaletname (noterden onaylı)

c)      Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminat.

d)     İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

e)      İhaleye şahıs olarak katılacakların nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgelerini vermeleri zorunludur. 

5-  İhaleye girmek isteyen isteklilerin istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatinde Fındıklı Belediyesi Başkanlık makamında hazır bulunmaları gerekmektedir.

      6-  Bu ihale ile ilgili idari şartname her gün mesai saatleri içinde Fındıklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 30.00 TL bedelle satın alınabilir. İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

      Satılacak araç ve iş makinesi listesi;

 

S.NO CİNSİ      PLAKA NO    MARKASI      MODELİ   MUH.BED.  G.TEMİNAT. İHALE SAATİ

 

1-  KAMYON    53 AF 420         BMC              1992           5.200,00 TL    156,00 TL           14:00 

     (Açık Kasa)                     

     (Ekonomik Ömrünü Doldurmuş)

 

2-  KAMYONET 34 UZZ 15     Levent              1995         2.000,00 TL        60,00 TL           14:15

     (Trafikten çekme Belgeli)

 

3-  Loder Lastikli FB-53-86-INT/1 INT              1986         9.500,00 TL       285,00 TL          14:30

     Yükleyici         

     (Ekonomik ömrünü doldurmuş)          

                 

7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamak veya ihalenin herhangi bir aşamasında iptal etmekte serbest olup ihalenin kısmen veya tamamen feshinden dolayı şahıs ve tüzel kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 

 

                                                                                        FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Copyrigt © 2017 fındıklı belediyesi